Експортиране на категории

Go to Catalog/Categories and then choose Export. You can use the exporter to download all your categories in one file and edit them easier and faster. Select the categories you want to edit and click on the “Export” button. This action will generate a CSV file that you can open in Google Sheets. Когато сте готови с редактирането на категориите запазете промените и изтеглете файла с comma-separated стойности. След това сте готови да импорт файла обратно в шоп админа си. 

NB! Не изтривайте или добавяйте колони от/към вашият експортнат CSV файл