Експортиране варианти на продукти

Отидете в Каталог/Продукти и след това изберете Импортиране/Експортиране. Може да използвате експортъра за да изтеглите всички варианти на продуктите в един файл и да ги редактирате лесно и бързо. Изберете таб Варианти. Важно е да знаете, че можете да експортнете варианти на продукти, които са закачени поне за една категория. Маркирайте категориите, чиито варианти искате да редактирате и кликнете бутона "Експорт". Това действие ще генерира CSV файл, който може да отворите в Google Sheets. 

Example: If you want to edit all variants of Laptops and they are in the category “Laptops” you need to select this specific category
Експортирането на варианти ще ви позволи да редактирате всичко, което може да редактирате от шоп админа като цена, количество, отстъпки и други.Когато сте готови с редактирането на вариантите, запазете промените и изтеглете файла отново с comma-separated стойности. След това сте готови да импортнете файла обратно в шоп админа си.

NB! Не изтривайте или добавяйте колони от/към вашият експортнат CSV файл