Одит лога е важна част от Регламента за защита на личните данни. Той ви дава информация за последно направените промени в магазина ви, кой ги е направил и кога. Информацията е за последните 30 дни. Когато собственика на магазина или администратор поиска да изтегли информацията, ще им бъде изпратен имейл. Одит лога е достъпен само за магазини, които използват Enterprise или Custom абонаментните планове.