PayPal is an American company operating an online payment system in the majority of countries that supports online money transfers and serves as an electronic alternative to traditional paper methods like checks and money orders. You can find it in the Payment methods menu of your shop admin.
За да активирате този metod ще се нуждаете от Client Id и Client secret, които може да вземете от вашият PayPal Бизнес профил.

  1. Кликнете тук
  2. Изберете Business
  3. Попълнете нужната информация за да създадете профила си
  4. Последвайте линка
  5. Направете профила Live
  6. Кликнете Create App
  7. Добавете името на апа и го създайте
  8. Копирайте Client Id и the Client secret във вашият шоп админ
  9. Запазете промените